Tagasi põhilehele

Teadusele hoogu juurde läbi andmete jagamise

Erinevate viirustüvede levik Eestis on nüüd leitav siit:

Üleriigiliste uuringulainete tulemused:
Testitud SARS-CoV-2
positiivseid
Neist
haiguse
läbipõndenud
Võimalikud
nakkusohtlikud
Positiivsete
kaalutud
osakaal
(95% usalduspiirid)
Võimalike
nakkusohtlike
kaalutud
osakaal
(95% usalduspiirid)
Võimalike
nakkusohtlike
hulk
(95% usalduspiirid)
22. etapp
01.12–13.12.
2021
2331 35
22
13
1.6%
(1.13% –
2.19%)
0.6%
(0.3% –
0.97%)
6200
(3300 –
10 400)

Antikehade uuringu tulemused:
Testitud Antikehad olemas Antikehadega
täisealiste
osakaal
(95% usalduspiirid)
Hinnanguline
antikehadega
inimest arv
(95% usalduspiirid)
22. etapp
01.12–13.12.
2021
2290 2103 81.5%
(78.1% –
84.8%)
873 800
(837 500 –
909 100)

Andmeportaalist lähemalt

Eesti COVID-19 Andmeportaal pakub teavet, juhiseid, tööriistu ja teenuseid, et toetada teadlasi Eesti ja Euroopa teadustaristute kasutamiseks andmete jagamisel. Portaal on Euroopa COVID-19 Andmeportaali Eesti versioon. Portaali haldab ELIXIR Eesti. Ettepanekud, parandused ja muud kommentaarid on teretulnud.