Tagasi põhilehele

Teadusele hoogu juurde läbi andmete jagamise

Üleriigiliste uuringulainete tulemused:
Testitud SARS-CoV-2
positiivseid
Neist
haiguse
läbipõndenud
Võimalikud
nakkusohtlikud
Positiivsete
kaalutud
osakaal
(95% usalduspiirid)
Võimalike
nakkusohtlike
kaalutud
osakaal
(95% usalduspiirid)
Võimalike
nakkusohtlike
hulk
(95% usalduspiirid)
18. etapp
10.06–21.06.
2021
2244 10
9
1
0.35%
(0.15% –
0.67%)
0.05%
(0.001% –
0.3%)
500
(>0 –
2700)

Antikehade uuringu tulemused:
Testitud Antikehad olemas Antikehadega
täisealiste
osakaal
(95% usalduspiirid)
Hinnanguline
antikehadega
inimest arv
(95% usalduspiirid)
18. etapp
13.05–24.05.
2021
2330 1900 67.9%
(65.96% –
69.79%)
727 800
(707 000 –
748 100)

Andmeportaalist lähemalt

Eesti COVID-19 Andmeportaal pakub teavet, juhiseid, tööriistu ja teenuseid, et toetada teadlasi Eesti ja Euroopa teadustaristute kasutamiseks andmete jagamisel. Portaal on Euroopa COVID-19 Andmeportaali Eesti versioon. Portaali haldab ELIXIR Eesti. Ettepanekud, parandused ja muud kommentaarid on teretulnud.