Tagasi põhilehele

Teadusele hoogu juurde läbi andmete jagamise

Üleriigiliste uuringulainete tulemused:
Testitud SARS-CoV-2
positiivseid
Neist
haiguse
läbipõndenud
Võimalikud
nakkusohtlikud
Positiivsete
kaalutud
osakaal
(95% usalduspiirid)
Võimalike
nakkusohtlike
kaalutud
osakaal
(95% usalduspiirid)
Võimalike
nakkusohtlike
hulk
(95% usalduspiirid)
17. laine
13.05–24.05.
2021
2377 28
19
9
1.27%
(0.86% –
1.80%)
0.37%
(0.16% –
0.70%)
3900
(1800 –
7500)

Antikehade uuringu tulemused:
Testitud Antikehad olemas Antikehadega
täisealiste
osakaal
(95% usalduspiirid)
Hinnanguline
antikehadega
inimest arv
(95% usalduspiirid)
17. etapp
13.05–24.05.
2021
2290 1369 49.52%*
(47.45% –
51.59%)
530 800
(508 600 –
553 000)
* Kuna valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanusegrupi ja soo põhjal, siis levimuse hinnangu leidmisel ei ole kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

Andmeportaalist lähemalt

Eesti COVID-19 Andmeportaal pakub teavet, juhiseid, tööriistu ja teenuseid, et toetada teadlasi Eesti ja Euroopa teadustaristute kasutamiseks andmete jagamisel. Portaal on Euroopa COVID-19 Andmeportaali Eesti versioon. Portaali haldab ELIXIR Eesti. Ettepanekud, parandused ja muud kommentaarid on teretulnud.