Tagasi põhilehele

Reoveeuuring

Reoveeuuring

Uuring „Reovee analüüsil põhineva SARS-CoV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi loomine“ Tartu Ülikooli teadlased loovad reovee analüüsil põhineva varajase koroonaviiruse eelhoiatuse seiresüsteemi. Rahvusvaheline kogemus näitab, et reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Reoveeseire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta. Uuring on oluline infoallikas Terviseametile varjatud kollete avastamisel ja puhangudünaamika jälgimisel.

Reoveeproove võetakse kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele väiksematest asulatest ning kohaliku tähtsusega asutustes. Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes linnade reoveepuhasteid käitavad. Reoveeproovide koroonaviiruse jälgede analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites, kus on olemas vastav tehniline võimekus ja väljaõppega inimesed.

Uuring algas 2020. aasta augustis.

Source: Reoveekaart

Kaardi legend: