Tagasi põhilehele

Avaandmed

Eesti avaandmed

Terviseameti koroonaviiruse avaandmed sisaldavad järgmisi andmestikke:

Ning on kättesaadavad Terviseameti avaandmete kodulehel.

Teenused, mis kasutavad Eesti avaandmeid

koroona.ut.ee lehel on kättesaadavad järgnevad visualiseeringud:

https://koroonakaart.ee/et lehel on mitmed ülevaategraafikud, sh. vaktsineerimise edenemise kohta.

http://koroonavald.ee/ lehel on Eesti valdade ja linnade nakatumispingeread.