Tagasi põhilehele

Meist

Ülevaade

Eesti COVID-19 andmeportaal pakub teavet, juhiseid, tööriistu ja teenuseid, et toetada teadlasi Eesti ja Euroopa teadustaristute kasutamiseks andmete jagamisel, eriti Euroopa COVID-19 andmeportaalis. Veebilehte ajakohastatakse regulaarselt uute teenuste, tööriistade ja andmetega. Soovitused, parandused või muud kommentaarid on teretulnud.

Eesti COVID-19 andmeportaali haldab ELIXIR Eesti.

See veebileht on loodud kasutades Hugot, Bootstrap raamistikku. Lisaks kasutame Vega/Vega-Lite ja Plotlyt interaktiivsete graafikute jaoks, DataTables ja Select2 jQuery jaoks. Veebilehe kood on vabalt kättesaadaval vastavalt (MIT litsentsile) GitHubis: github.com/ElixirEstonia/covid-portal

Kui soovid panustada, siis võta meiega ühendust elixir@ut.ee.

Portaaliga seotud inimesed

Antud veebileht baseerub Rootsi kolleegide tööl. Nende kohta saad lähemalt lugeda GitHubis.

Eesti COVID-19 andmeportaali haldavad ELIXIR Eesti liikmed. Oleme valmis vastama andmete kättesaadavuse, jagamise, halduse jms teemadele kui saadate meile emaili.

Hedi Peterson
ELIXIR Eesti
Ivan Kuzmin
Eesti COVID-19 Andmeportaali veebimeister

Portaali aitab teadlastel jõuda paljude erinevate COVID-19 projektidega seotud teenusteni. Andmehalduse küsimustega tegeleb ELIXIR Eesti andmehaldur ELIXIR Eesti.

Heleri Inno
Andmehaldur, ELIXIR Eesti

ELIXIR Eesti

https://elixir.ut.ee

ELIXIR Eesti, Eesti eluteaduste teadustaristu, on Euroopa eluteaduste teadustaristu liige aastast 2013. ELIXIR on 23 riiki ühendav Euroopa eluteaduste teadustaristu, mille kasutajad on sajad tuhanded molekulaarbioloogia, keskkonnateaduste, põllumajanduse ja arstiteaduse teadlased. Kõik need teadlased loovad väga eriilmelisi andmeid, mille analüüsiks on vaja tipptasemel tarkvarateenuseid ja halduseks kestlikke andmebaase. ELIXIRi teadustaristu eesmärk on ühendada eluteaduse andmete, tööriistade, arvutiressursi, standardite ja koolituse teenusepakkujad ühtseks taristuks, mille liikmetel on bioloogiliste andmete esitamise ja juhtimise kaasvastutus.Selle asemel, et koondada teadmisi ja vahendeid ühte kohta, on ELIXIRi hajusa ülesehituse eesmärk liikmete tugevustele toetumine. ELIXIR Eestit rahastatakse Euroopa Struktuurivahenditest, Eesti Teadusagentuuri tuumiktaristu toetusest ja Euroopa Komisjoni teadusprojektidest. ELIXIR Eesti keskendub peamiselt tipptasemel teenuste ja tööriistade arendamisele ja käigushoidmisele, eluteadlaste andmeanalüüsi suutlikkuse parandamisele koolituste pakkumise teel ning metagenoomika- ja populatsiooniandmete haldamisele. Koostöös Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuriga (ETAIS) tagatakse veebiteenuste pidev kättesaadavus nii Eesti teadlastele kui väga suurele rahvusvahelisele kasutajaskonnale.

COVID-19 pandeemia algusest alates on ELIXIR Eesti panustanud avalike andmeanalüüsi vahendite loomisele, seireuuringu andmete töötlemisele ja visualiseerimisele ja 2021. aasta kevadest ka SARS-COV-2 viirusjärjestuste analüüsile, tulemuste visualiseerimisele.

ELIXIR Eesti loodi 2013 nelja teadusasutuse koostöös: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut ja Eesti Biokeskus (nüüdseks Tartu Ülikooli osa). ELIXIR Eesti teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti teadlased.