Tagasi põhilehele

Andmete sisestamine

Avaldage oma COVID-19 uurimisandmed, et muuta see kättesaadavaks ülejäänud teadusringkonnale. Andmed tuleb hoiustada avalikus repositooriumis koos kirjeldavate metaandmetega. Paljude bioloogiliste andmetüüpide puhul on olemas rahvusvahelised andmebaasid, mida võib pidada de facto standarditeks.

Andmete sisestamine

ELIXIR Eesti (elixir@ut.ee) konsulteerib kus ja kuidas andmeid avalikus andmebaasis jagada. Ärge kartke meiega ühendust võtta, kui teil on küsimusi. Teie uurimisrühm ei pea olema seotud ühegi konkreetse institutsiooniga, et saada meie abi, oleme kättesaadavad, et aidata kõiki Eesti teadlasi.

Euroopa Bioinformaatika Instituut (EBI) omab mitmeid erinevaid rahvusvahelisi andmerepositooriumeid, mida võiks vajadusel kasutada. Lisainformatsiooni saab COVID-19 Andmeportaali andmete esitamise lehekülgelt. Andmetüüpide puhul, mille jaoks sobivat rahvusvahelist repositooriumit ei ole või teie andmed on seotud isikuandmetega, mida tuleks säilitada turvalises keskkonnas, teeme koostööd Tartu Ülikooli Teadusarvutuste keskusega ning leiame sobiva lahenduse vastavalt teie vajadustele.

Järgnevalt leiad meie andmete esitamise juhised igale konkreetsele andmetüübile:

Andmehalduse planeerimise toetamine

ELIXIR Eesti (elixir@ut.ee) toetab teid andmehalduse planeerimisega projekti alguses, et andmejagamine oleks tõhusam isiklike konsultatsioonide kaudu andmehaldusplaanide loomise valdkonnas. Samuti saame aidata teil tuvastada sobivaid repositooriumeid ja rahvusvahelisi standardeid teie andmete kirjeldamiseks ja avaldamiseks. Lisaks pakume abi ka andmete üleslaadimise protsessil.

Andmete hoiustamine avalikes repositooriumites

Hoiustades andmeid avalikes repositooriumites, nõustute, et andmeid avaldatakse ning neid võib kasutada ja jagada vastavalt konkreetsetele tingimustele, mille on määranud andmete üleslaadija või repositoorium. Andmete lisamist avalikesse repositooriumitesse peetakse oluliseks, seega andmete jagamine võib anda tunnustust ja tsiteeringuid. Andmete avaldamisel antakse kaasa unikaalse püsiidentifikaator (nt DOI), mida on sageli vaja ajakirjas artikli avaldamiseks. Andmete jagamine on tihti nõutud ka rahastajate poolt.

Vajaduse korral võib andmeid sageli avaldada embargoperioodiga, mis tähendab, et andmed ei avalikustata enne kuupäeva, mille olete seadnud.

Pange tähele, et inimeste andmed vajavad erilisemat käsitlemist, kui on soov neid avalikuks teha.

Andmete hoiustamine ülikoolis

Eestis ei ole hetkel sätestatud reegleid ega nõudeid andmete hoisustamise kohta. Üldine soovitus on tagada toodetud andmete pikaajaline säilitamine kas ülikooliga seotud või valdkonna spetsiifilistes andmete repositooriumis. Soovi korral palun kontakteeruge ELIXIR Eestiga (elixir@ut.ee), kes aitab leida teile sobiva lahenduse.

Muud ressursid